سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
شیوه نامه ی اجرایی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی کارشناسی ارشد

 

  مادّه­ ی1: دانشگاه اختیار دارد حدّاکثر چهل درصد از ظرفیت دوره­ ی روزانه­ ی کارشناسی ارشد خود در هر رشته- محل را به دانشجویان دوره­ ی کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت شرایط زیر اختصاص دهد:

  1. بر اساس اصلاحیه­ ی شماره­ ی 299574/ 2، مورخ 16 /12/ 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، ملاک محاسبه­ ی دانشجویان استعداد درخشان صرفاً بر اساس میانگین کلّ سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم وقرار گرفتن در زُمره پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود می باشد.
    • حدّاکثر در مدّت هشت نیمسال تحصیلی دانش­ آموخته شود (یعنی تا تاریخ 31/ 06 /1399).
    • پذیرش برای سال تحصیلیِ بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان­ پذیر است.
    • پذیرش در رشته­ های تحصیلیِ مرتبط فقط در صورتی امکان ­پذیر است که در این فراخوان تعیین و اعلام شده باشد. از این رو رشته­-گرایش ­های کارشناسی ارشد که دوره­ ی کارشناسی ندارند، ملزم به رعایت رشته­ های مرتبط هستند. در غیر این صورت، مدارک­شان بررسی نخواهدشد.

تبصره­ ی1: دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش ­آموخته شوند و به لحاظ میانگین کلّ در مقایسه با میانگین کلّ هشت نیمسال دانشجویان هم ­رشته و غیرهم ­ورودی خود جزو پانزده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره ­ی کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند.

تبصره­ ی2: چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این مادّه، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت 40 درصد دوره­ ی کارشناسی ارشد رشته ­ای تکمیل نشد، دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی دانشجویان خود، با اولویت رتبه­ ی متقاضیان در آن رشته است.

تبصره­ ی3: دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی را که مدّت تحصیل­شان به دلایل خارج از اختیار خود (مانند بیماری، مأموریت والدین، همسر یا زایمان)، حدّاکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدّت مجاز مذکور در این آیین­ نامه طول بکشد، پس از تأیید کمیسیون موارد خاصّ دانشگاه محلّ تحصیل، برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه بررسی کند.

مادّه­ ی2: دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبه­ های اوّل تا پانزدهم مرحله­ ی نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا رشته ­های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت و با ارائه­ ی معرّفی­ نامه از دبیرخانه­ ی المپیاد، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون، بپذیرد.

 تبصره­ ی1: برای آن دسته از دانشجویانی که در المپیاد علمی-دانشجویی منطقه­ ی 2 در سال 1397شرکت کرده باشند، ضرایب به شرح جدول ذیل اعمال می گردد:

 

مرحله ی اول آزمون (منطقه­ ی2)

ضریب

مرحله ­ی نهایی آزمون(کشوری)

ضریب

رتبه­­ های 1 تا 5

5

رتبه­ ها­ی 15 تا 20

5

 

رتبه­ ها­ی 5 تا 20

3

رتبه­ ها­ی 20 تا 30

3

رتبه­ ها­ی 20 به بعد

2

رتبه­ ها­ی 30 به بعد

2

 

 

مادّه­ ی3: تغییر رشته یا محلّ تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین ­نامه، مجاز نیست.

مادّه­ ی4: دانشگاه می­ تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین ­نامه، فقط یک بار تا اوّل شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته­ شدگان باید توسّط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی­ شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

تذکّر مهم

فقط دانشجویان دانشگاههای دولتی دوره‏ های روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند می ‏باشند . لذا به تقاضاهای دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی، آزاد، پردیس شهریه‏ پرداز، پیام نور و دوره ‏های غیرحضوری و مجازی ترتیب اثر داده نمی ‏شود .