سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
نحوه ی ثبت نام داوطلبان استعدادهای درخشان در دوره ی دکتری بدون آزمون

داوطلبانی که طبق آیین نامه ی استعدادهای درخشان واجد شرایط پذیرش در دوره ی دکتری بدون آزمون باشند، می توانند از طریق این سامانه ثبت نام نموده  و نسبت به تکمیل پرونده و ثبت نام اقدام نمایند.

مراحل ثبت نام  به صورت زیر انجام می شود : 

1- ابتدا تمامی شرایط ، مقرّرات و آیین نامه ی پذیرش استعدادهای درخشان را مطالعه کرده و در صورتی که شرایط لازم را احراز می نمایید، نسبت به ثبت نام اولیّه در سامانه اقدام کنید.

2- با ثبت نام اولیّه در سامانه یک کد رهگیری دریافت خواهید کرد که می توانید در مراجعات بعدی برای تکمیل پرونده در سامانه از آن استفاده نمایید. این کد رهگیری را یاداشت کرده و نزد خود نگه دارید.

3- از قسمت ((ورود داوطلبان به سامانه)) از منوی سمت راست این صفحه می توانید وارد صفحه ی ورود داوطلبان به سامانه شده و با کد ملّی و  کد پیگیری ثبت نام به این سامانه ورود پیدا کنید.

4- با ورود به بخش داوطلبان سامانه نسبت به تکمیل پرونده ی الکترونیکی و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام شود.

5- پس از تکمیل پرونده و ارسال مدارک مورد نیاز، پرونده ی الکترونیکی را جهت بررسی و ارزیابی گروه های آموزشی تأیید نهایی نمایید.