سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
اطلاعیه ی دانشگاه مازندران در خصوص مرحله ی ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399

  اطلاعیه ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1399