سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه
ورود رابطین دانشگاه ها 
اعلانات المپیاد دانشجویی
برنامه امتحانات المپیاد دانشجویی

 برنامه امتحانات به تفکیک رشته های تحصیلی دانشکده های مختلف از طریق لینک های زیر قابل دسترس است. در ضمن داوطلبین شرکت در آزمون المپیاد غیر متمرکز سلول ­های بنیادی و مهندسی بافت برنامه امتحانات را می توانند در بخش مربوط به دانشکده علوم پایه مشاهده نمایند.

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده علوم پایه

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده فنی  

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده علوم ریاضی

رشته های مختلف تحصیلی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

رشته تحصیلی زراعت و اصلاح نباتات-دانشکده علوم کشاورزی