سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه
ورود رابطین دانشگاه ها 
اعلانات المپیاد دانشجویی
تاریخ های مهم در آزمون المپیاد دانشجویی

تاریخ شروع ثبت نام برای داوطلبان شرکت در آزمون المپیاد :   1398/01/10

آخرین مهلت برای تکمیل پرونده الکترونیکی و ارسال درخواست :   1398/11/10

تاریخ برگزاری آزمون : 21 , 22 /01/ 1399