سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
نحوه ی محاسبه ی امتیاز آموزشی

حدّاکثر  30 امتیاز ارزیابی تخصّصی بر اساس سوابق تحصیلی و فعّالیت های آموزشی داوطلب، مطابق جدول 2 می باشد. داوطلب برای کسب امتیاز از این بخش ، لازم است مدارک و مستندات تحصیلی و آموزشی خود را در این سامانه به صورت دقیق و کامل ثبت نموده تا مورد ارزیابی گروه های آموزشی قرار گیرد.

جدول 2- نحوه ی محاسبه ی امتیازات آموزشی  (حدّاکثر 30 امتیاز )

ردیف

نوع فعّالیت

حدّاکثر امتیاز

نحوه ی ارزیابی

۶

معدّل و کیفیت دانشگاه محّل تحصیل دوره ی کارشناسی

تا ۶ امتیاز

طبق نظر کمیته ی مصاحبه‌کننده به انتخاب گروه آموزشی

 

۷

معدّل و کیفیت دانشگاه محلّ تحصیل دوره ی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

تا ۵ امتیاز

طبق نظر کمیته ی مصاحبه‌کننده به انتخاب گروه آموزشی

 

۸

طول مدّت تحصیل در دوره ی کارشناسی

۳ امتیاز

6 نیمسال 3 امتیاز، 7 نیمسال 2 امتیاز و 8 نیمسال 1 امتیاز

۹

طول مدّت تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ امتیاز

2 نیمسال 3 امتیاز، 3نیمسال 2 امتیاز و 4 نیمسال 1 امتیاز

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی-دانشجویی کشوری

۵ امتیاز

رتبه ی ۱ تا ۳: ۵ امتیاز، رتبه ی ۴ تا ۶ : ۴ امتیاز،

رتبه ی ۷ تا ۹: ۳ امتیاز ، رتبه ی ۱۰ تا ۱۲: ۲ امتیاز

و رتبه ی ۱۳ تا ۱۵: ۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۸ امتیاز

طبق جدول زبان

 

جمع

۳۰ امتیاز

 

 

رشته هایی که طبق مصوّبه ی شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره ی کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند و دانش آموختگان دوره ی کارشناسی ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات 12 نیمسال تحصیلی)، با نظر کمیته ی مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند شوند.

 

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز پژوهشی

:: مصاحبه ی حضوری

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز زبان انگلیسی