سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
جدول همترازی نمرات آزمون های زبان انگلیسی

 داوطلبانی که حدّاکثر در طیّ دو سال گذشته در یکی از آزمون های زبان انگلیسی مطابق جدول 4 شرکت نموده و موّفق به کسب مدرک با نمره ی مندرج در جدول 4 شده اند ، در صورت ثبت اطّلاعات و ارسال مدرک در پرونده ی الکترونیکی، از امتیاز آن در بخش ارزیابی آموزشی برخوردار می شوند.

جدول 4- همترازی نمرات آزمون های ملّی و بین المللی زبان انگلیسی

UMET    

 MSRT  (MCHE)I 

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

 TOEFL PAPER  +    TOLIMO

حداکثر  امتیاز                

90-100

90-100

7-9

96-120

250-300

600-680

۸

85-89

85-89

6.5-6.9

86-95

231-249

575-599

۷

80-84

80-84

6-6.4

76-85

213-231

550-574

۶

75-79

75-79

5.5-5.9

66-75

196-212

525-549

۵

70-74

70-74

5-5.4

56-65

173-195

500-524

۴

65-69

65-69

4.5-4.9

46-55

151-172

475-499

۳

60-64

60-64

4-4.4

36-45

133-151

450-474

۲

50-59

50-59

3.5-3.9

29-35

113-132

425-449

۱

:: نحوه ی محاسبه ی  امتیاز پژوهشی

:: نحوه ی محاسبه ی امتیاز آموزشی

:: مصاحبه ی حضوری