سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
نحوه ی تکمیل پرونده ی داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری

برای تکمیل پرونده ی داوطلبان شرکت در مرحله ی دوم پذیرش دکتری 11 فقره مدرک مورد نیاز است .

 

 ۱- انتخاب رشته و پرداخت الکترونیکی مبلغ ثبت نام

داوطلبان می توانند فقط در یک رشته-گرایش که پذیرش دانشجو به صورت استعدادهای درخشان وجود دارد، انتخاب رشته نمایند.

مبلغ ثبت نام که یک میلیون ریال (معادل ۱۰۰ هزار تومان) می باشد، بایستی از طریق سامانه ی پرداخت آنلاین پرداخت شده و کد سفارش که یک عدد شش رقمی است و از سامانه ی پرداخت آنلاین دریافت می گردد، در محّل مربوط درج شده و فرم  ذخیره گردد. 

۲-  تکمیل مشخّصات و ارسال مدارک شناسایی

اطلّاعات شخصی، آدرس و شماره تلفن خود را در فرم مشخّصات تکمیل نموده و عکس پرسنلی ، تصویر کارت ملّی و صفحه ی اوّل شناسنامه را که به صورت فایل JPG  تهیّه کرده اید، ارسال نمایید.

۳- سوابق تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

در این بخش اطلّاعات مربوط به سوابق تحصیلی خود را تکمیل نموده و تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارنامه ی کلّ مقاطع مزبور را  ارسال نمایید.

-لازم است داوطلبان درصورت نداشتن اصل مدرک فراغت از تحصیل (با ذکر معدّل)برای هر یک از مقاطع تحصیلی،فرم مدرک و معدّل را تکمیل و پس از تأیید توسّط دانشگاه محلّ تحصیل، ضمن ارسال تصویر اسکن شده ی آن به صورت الکترونیکی، اصل فرم را در روز مصاحبه ارائه نمایند.

-دانشجویان سال آخر دوره ی کارشناسی ارشد که حداکثر تا 99/۰۶/۳۱ فارغ التّحصیل می شوند، لازم است میانگین دروس گذرانده در فرم مذکور را تکمیل و پس از تأیید مؤسّسه ی آموزش عالی خود، تصویر اسکن شده ی آن را در بخش مدرک کارشناسی ارشد ضمیمه نمایند.

- دانشجویان دانشگاه مازندران فایل Form1A_PhD   و دانشجویان سایر دانشگاه ها  فایل Form1B_PhD را باید دانلود نموده و پس از تکمیل به تأیید آموزش محلّ تحصیل خود رسانده و تصویر اسکن شده ی آن را ارسال نمایند.

دانلود فایل فرم  Form1A_PhD     مخصوص دانشجویان دانشگاه مازندران

دانلود فایل فرم  Form1B_PhD     مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه ها

۴- مقالات ارائه شده در  نشریات معتبر علمی

چنانچه مقالاتی در نشریات معتبر علمی به چاپ رسانده اید، مشخّصات مقاله و اصل فایل مقاله را در بخش مربوط ضمیمه نمایید.

۵- مقالات ارائه شده در  همایش های معتبر علمی داخلی و بین المللی

چنانچه مقالاتی در همایش های معتبر علمی ارائه نموده اید ، مشخّصات مقاله و اصل فایل مقاله را در بخش مربوط ضمیمه نمایید.

۶-  کتاب 

اگر در تألیف و ترجمه ی کتاب چاپ شده همکاری داشته اید، مشخّصات کتاب را در بخش مربوط ذخیره نمایید.

۷-  اختراع 

اگر اختراع ثبت شده ای در نهادها و سازمان های معتبر داخلی و خارجی داشته اید، مشخّصات اختراع را در بخش مربوط ثبت نموده و تصویر فایل گواهی ثبت اختراع را  (با تأییدیه ی سازمان پژوهش های علمی -صنعتی) ضمیمه نمایید.

۸- کسب عنوان یا مقام برتر در جشنواره های علمی معتبر ملّی و بین المللی

اگر در جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی نظیر جشنواره ی خوارزمی، جشنواره ی فارابی و ... موّفق به کسب عنوان یا مقام برتر شده اید ، مشخّصات آن را ثبت نموده و تصویر فایل گواهی آن را ارسال نمایید.

 ۹- پایان نامه ی کارشناسی ارشد

مشخّصات مربوط به پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود را ثبت نموده و فایل تصویر صورتجلسه ی دفاع را ضمیمه نمایید.

۱۰- کسب عنوان در المپیادهای علمی

اگر در المپیادهای علمی دانشجویی موفّق به کسب مقام برتر شده اید ، مشخّصات آن را ثبت کرده و فایل تصویر گواهی آن را ضمیمه نمایید.

۱۱- مدرک زبان انگلیسی

اگر در یکی از آزمون های استاندارد زبان انگلیسی شرکت نموده اید و نمره ی حدّنصاب را کسب کرده اید، مشخصات آن را به همراه تصویر کارنامه ارسال نمایید.

 ۱۲- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر در دوره ی کارشناسی ارشد.

 تذکّر مهم :

۱- موارد ۱ تا ۳ الزامی است  و موارد ۴ تا ۱۱ در صورتی که داوطلبان دارای مدرک می باشند ، نسبت به ثبت اطّلاعات اقدام نمایند. به رکوردهایی که مشخّصات ناقص داشته یا فاقد  مدرک مورد نیاز باشد، رسیدگی نخواهد شد.

۲- اصل مدارکی که از طریق این سامانه ارسال و اطّلاعات آن ثبت شده است ، بایستی در زمان مصاحبه همراه داوطلب بوده و تحویل گروه مصاحبه کننده گردد.