سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
نحوه ارزیابی تخصصی در مرحله دوم آزمون دکتری

اسامی پذیرفته شدگان نهایی با احتساب 50% نمره آزمون متمرکز و 50% نمره ارزیابی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش علمی (مرحله دوم)، در صورت احراز حدنصاب نمره مرحله دوم آزمون، تایید صلاحیت عمومی و براساس اولویت انتخابی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. 

:: نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری

 12 امتیاز ارزیابی تخصصی بر اساس امتیاز پژوهشی داوطلب مطابق جدول 1 و 12 امتیاز بر اساس امتیاز آموزشی داوطلب مطابق جدول 2 می باشد. داوطلب محترم برای کسب امتیاز از این بخش ، لازم است مدارک و مستندات آموزشی و پژوهشی خود را در این سامانه به صورت دقیق و کامل ثبت نموده تا مورد ارزیابی گروه های آموزشی قرار گیرد.

جدول الف- نحوه­ ی محاسبه­ ی امتیاز پژوهشی (حداکثر 12 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت / مورد/ شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1

مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی)، مستخرج از پایان ­نامه *

 

8.5

   

 هر مقاله تا 2.25 امتیاز

 

مقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی)- غیر مرتبط با پایان‌نامه  – تا 4 امتیاز

هر مقاله تا 0.75 امتیاز

 

مقالات علمی- ترویجی، مستخرج از پایان‌نامه– تا 1.5 امتیاز *

هر مقاله تا 0.75 امتیاز

 

مقالات علمی- ترویجی، غیر مرتبط با پایان‌نامه – تا 1 امتیاز

هر مقاله تا 0.5 امتیاز

 
گواهی ثبت اختراع داخلی و بین ­المللی بین ­المللی تا 2 و مورد تأیید سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران تا 1.5  
برگزیدگی در جشنواره ­های علمی معتبر (مطابق جدول 4) برگزیدگی داخلی تا 1 و خارجی تا 2امتیاز (به تشخیص کمیته­ ی مصاحبه کننده)  

2

مقالات چاپ شده در کنفرانس ­های معتبر (ملی و بین ­لمللی)

1.25

بین ­المللی تا 0.75 و ملّی تا 0.25 امتیاز

 

3

تالیف یا ترجمه ­ی کتاب مرتبط با رشته ­ی تحصیلی

1

 

 

4

کیفیت پایان‌نامه ­ی کارشناسی ارشد

1.25

عالی تا 1.25 امتیاز و بسیار خوب تا 0.5 امتیاز (به تشخیص کمیته ­ی مصاحبه­ ی کننده)

 

 

جمع

12

 

 

* در مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید حداقل نام دانشجو و استاد راهنما آورده شده باشد و در امتیاز دهی، آیین نامه ­ی ارتقا رعایت گردد.

 

جدول ب- نحوه ­ی محاسبه ­ی امتیازات آموزشی (حداکثر 8 امتیاز)

1

معدل دوره ­ی کارشناسی

 

تا 1.5 امتیاز

   

الف) امتیاز معدل کارشناسی₌0.25×(14-معدل کارشناسی) 

ب)امتیاز اکتسابی (امتیاز معدل کارشناسی) × (ضریب همترازی اعمال معدل)  (جداول 1 و 2)

 

 2

کیفیّت دانشگاه محل تحصیل دوره­ ی کارشناسی

تا 1 امتیاز

طبق جداول امتیازت پیوست (جداول 1 و 2)

 

 3

معدل دوره­ ی کارشناسی ارشد

تا 1 امتیاز

الف) امتیاز معدل کارشناسی ارشد₌0.34×(17-معدل کل کارشناسی ارشد) 

ب) امتیاز اکتسابی(امتیاز معدل کارشناسی ارشد) × (ضریب همترازی اعمال معدل)  (جداول 1 و 2)

 

 4

کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره­ ی کارشناسی ارشد

تا 1 امتیاز 

طبق جداول امتیازات پیوست (جداول 1 و 2)

 
 5 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی تا 0.5 امتیاز 

- طول دوره تا 8 نیمسال:0.5 امتیاز

- طول دوره بیش از 8 نیمسال: امتیاز تعلق نمی گیرد.
 
6 طول مدت تحصیل در دوره ­ی کارشناسی ارشد ناپیوسته تا 0.5 امتیاز 

- طول دوره تا 4 نیمسال:0.5امتیاز

- طول دوره 5 نیمسال:0.25 امتیاز

- طول دوره بیش از 5 نیمسال: امتیازی تعلق نمی گیرد.
 

7

7-1) برگزیدگان المپیاد دانشجویی(کشوری) – تا سقف 1.5 امتیاز

7-2) برگزیدگان المپیاد دانشجویی(منطقه‌ای) – تا سقف 0.75 امتیاز

تا 1.5 امتیاز

 

المپیاد کشوری:

- رتبه ­ی 1 تا 3 = 1.5 امتیاز

- رتبه ­ی 4 تا 6 =1.25 امتیاز

- رتبه ی 7 تا 9 =1 امتیاز

- رتبه ی 10 تا 12 =0.5 امتیاز

- رتبه 13 تا 15 =0.25 امتیاز.

المپیاد منطقه ­ای:

-رتبه ­ی 1 تا 3 =0.75 امتیاز

– رتبه ­ی 4 تا 5 = 0.5 امتیاز.

 

8

مدرک زبان معتبر

1 امتیاز

 طبق جدول امتیازات پیوست (جدول 3)

 

 

جمع

8

 

 

 

* در مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید حداقل نام دانشجو و استاد راهنما آورده شده باشد و در امتیاز دهی، آیین نامه ­ی ارتقا رعایت گردد.

 

 

 

 جدولج- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی طبق نظر کمیته مصاحبه کننده (حداکثر 30 امتیاز )

  

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه

تسلّط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخ­گویی به سؤالات

20

 

 

توانمندی داوطلب برای انجام پژوهش در مقطع دکتری  
شخصیت، متانت و نحوه ­ی تعامل علمی  
توانایی فن بیان و انتقال مطالب  

همراستایی زمینه­ ی پژوهشی مورد علاقه­ ی داوطلب با اولویت­های علمی اعضای گروه

10

 

جمع امتیازات مصاحبه

30

 

  

 

:: نحوه محاسبه امتیاز زبان انگلیسی 

 داوطلبانی که حداکثر در طی دو سال گذشته در یکی از آزمون های زبان انگلیسی مطابق جدول 3 شرکت نموده و موفق به کسب مدرک شده با نمره مندرج در جدول 3 شده اند ، در صورت ثبت اطلاعات و ارسال مدرک در پرونده الکترونیکی از امتیاز آن در بخش ارزیابی آموزشی برخوردار می شوند.

جدول 3- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

 

UMET

MSRT (MCHE)

IELTS Academic

TOEFL (IBT)

TOEFL (CBT)

TOEFL (PBT) + TOLIMO

امتیاز دانشگاه

100-85

100-85

8=>

120-115

300-275

677-637

1

79-75

79-75

5/7

109-102

269-253

636-607

0.875

74-70

74-70

7

101-94

252-240

606-587

0.75

69-65

69-65

5/6

93-79

239-213

586-550

0.625

64-60

64-60

6

78-60

212-168

549-495

0.5

59-55

59-55

5/5

59-46

167-137

494-450

0.375

54-50

54-50

5

45-35

136-108

449-420

0.25

49-45

49-45

5/4

34-29

107-93

419-393

0.125

 

 

 

جدول(4) جشنواره ­های علمی معتبر

جشنواره

نام جشنواره

ملاحظات

درجه­ ی 1

جشنواره ­ی خوارزمی

 

جشنواره ­ی جوان خوارزمی

 

جشنواره­ ی فارابی

 

جشنواره ­ی رازی

 

درجه ­ی 2

جشنواره­ ی حرکت

در زمینه ­ی کارآفرینی و خلاقیت­های فردی

جشنواره­ ی کارآفرینان برتر

در زمینه ­ی کارآفرینی و خلاقیت­های فردی

جشنواره ­ی شکوفا

در زمینه ­ی فناوری اطلاعات