سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
نحوه ثبت نام داوطلبان شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری

داوطلبانی که در سامانه سازمان سنجش انتخاب رشته نموده اند و در یک یا چند کد رشته محل از دانشگاه مازندران معرفی شده اند ، می توانند وارد سامانه ثبت نام تحصیلات تکمیلی دانشگاه  شده و نسبت به تکمیل پرونده و ثبت نام اقدام نمایند.

مراحل ثبت نام در 5 مرحله و به صورت زیر انجام می شود : 

1- از قسمت (( ورود داوطلبان به سامانه )) در منوی سمت راست این صفحه می توانید وارد صفحه ورود داوطلبان به سامانه شده و با کد ملی و  شماره پرونده سازمان سنجش(کد هفت رقمی) یا شماره داوطلبی (کد شش رقمی) به این سامانه ورود پیدا کنید.

2- پس از ورود به سامانه نسبت به انتخاب کد رشته محل مورد نظر اقدام نمایید.

3- نسبت به پرداخت مبلغ هزینه ثبت نام اقدام نمایید.

4- نسبت به تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام شود.

5- پرونده الکترونیکی را جهت بررسی و ارزیابی گروه های آموزشی تأیید نمایید.