سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
نحوه تکمیل پرونده داوطلبان شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری

برای تکمیل پرونده داوطلبان شرکت در مرحله دوم پذیرش دکتری 11 فقره مدرک مورد نیاز است .

با ورود به بخش داوطلبان می توانید به  پرونده الکترونیکی خود دسترسی یابید. در این بخش پرونده الکترونیکی داوطلب ، مدارک مورد نیاز در یک جدول درج گردیده که به ترتیب شامل موارد زیر می شود.

1- انتخاب رشته و پرداخت الکترونیکی مبلغ ثبت نام

در این بخش شما به کد رشته محل های معرفی شده از سوی سازمان سنجش دسترسی دارید. کد رشته مورد نظر را انتخاب نموده سپس  ذخیره و تأیید نمایید. در صورت اطمینان از رشته گرایش های انتخاب شده، با ورود به فرم پرداخت هزینه شرکت در مصاحبه، نسبت به پرداخت مبلغ  100 هزار تومان بابت شرکت در مصاحبه هر رشته گرایش اقدام نمایید.

اگر در بیش از یک کد رشته محل معرفی شده باشید ، می توانید چند کد رشته را انتخاب نمایید ولی برای هر کد رشته بایستی مبلغ جداگانه واریز شود. برای کد رشته محل هایی که دارای گرایش مشابه هستند و فقط نوع دوره ( روزانه - شبانه - پردیس ) آنها متفاوت است ، یک پرداخت انجام شود.

2-تکمیل مشخصات و ارسال مدارک شناسایی

آن بخش از اطلاعات این فرم که تکمیل نشده را تکمیل نموده و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه که به صورت فایل JPG  تهیه کرده اید را ارسال نمایید.

3- سوابق تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

در این بخش اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی خود را تکمیل نموده و تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را  ارسال نمایید.

-لازم است داوطلبان درصورت نداشتن اصل مدرک فراغت از تحصیل (با ذکر معدل)برای هر یک از مقاطع تحصیلی،   فرم مدرک و معدل را تکمیل و پس از تایید توسط دانشگاه محل تحصیل، ضمن ارسال الکترونیکی، در روز مصاحبه ارائه نمایند.

-داوطلبانی که براساس تعاریف مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون، دانشجوی سال آخر محسوب شده و پس از تاریخ 97/11/30 از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند می بایست معدل تا تاریخ 97/11/30 را نیز در قسمت اول این فرم را به طور دقیق تکمیل نمایند. 

-دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد که حداکثر تا پایان شهریور 98 فارغ التحصیل می شوند ، لازم است قسمت دوم فرم مذکور را تکمیل و پس از تأیید موسسه آموزش عالی خود، تصویر اسکن شده آن را در بخش مدرک کارشناسی ارشد ضمیمه نمایند.

دانلود فرم گواهی مدرک و معدل

 4- مقالات ارائه شده در  نشریات معتبر علمی

چنانچه مقالاتی در نشریات معتبر علمی به چاپ رسانده اید ، مشخصات مقاله و اصل فایل مقاله را در بخش مربوطه ضمیمه نمایید.

 5- مقالات ارائه شده در  همایش های معتبر علمی داخلی و بین المللی

چنانچه مقالاتی در همایش های معتبر علمی ارائه نموده اید ، مشخصات مقاله و اصل فایل مقاله را در بخش مربوطه ضمیمه نمایید.

 6-  کتاب 

اگر در تألیف و ترجمه کتاب چاپ شده همکاری داشته اید ، مشخصات کتاب را در بخش مربوطه ذخیره نمایید.

 7-  اختراع 

اگر اختراع ثبت شده ای در نهادها و سازمان های معتبر داخلی و خارجی داشته اید ، مشخصات اختراع را در بخش مربوطه ثبت نموده و تصویر فایل گواهی ثبت اختراع را ضمیمه نمایید.

 8- کسب عنوان یا مقام برتر در جشنواره های علمی معتبر ملی و بین المللی

اگر در جشنواره های علمی معتبر داخلی و خارجی نظیر جشنواره خوارزمی ، جشنواره فارابی و ... موفق به کسب عنوان یا مقام برتر شده اید ، مشخصات آن را ثبت نموده و تصویر فایل گواهی آن را ارسال نمایید.

 9-  پایان نامه کارشناسی ارشد

مشخصات مربوط به پایان نامه کارشاسی ارشد خود را ثبت نموده و فایل تصویر صورتجلسه دفاع را ضمیمه نمایید.

10 - کسب عنوان در المپیادهای علمی

اگر در المپیادهای علمی دانشجویی موفق به کسب مقام برتر شده اید ، مشخصات آن را ثبت نموده و فایل تصویر گواهی آن را ضمیمه نمایید.

11- مدرک زبان انگلیسی

اگر در یکی از آزمون های استاندارد زبان انگلیسی شرکت نموده اید و نمره حدنصاب را کسب کرده اید ، مشخصات آن را به همراه تصویر کارنامه ارسال نمایید.

تذکر مهم :

1- موارد 1 تا 3 الزامی است  و موارد 4 تا 11 در صورتی که داوطلبان دارای مدرک می باشند ، نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند. به رکوردهایی که مشخصات ناقص داشته یا فاقد  مدرک مورد نیاز باشد ، رسیدگی نخواهد شد.

2- اصل مدارکی که از طریق این سامانه ارسال شده و اطلاعات آن ثبت شده است ، بایستی در زمان مصاحبه همراه داوطلب بوده و تحویل گروه مصاحبه کننده نماید.