سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


ورود داوطلبان به سامانه 
اعلانات مصاحبه و ارزیابی تخصصی دکتری
تاریخ های مهم در مرحله دوم آزمون دکتری

تاریخ شروع ثبت نام برای داوطلبان شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری :    ---

آخرین مهلت برای تکمیل پرونده الکترونیکی و ارسال درخواست :  ---

تاریخ برگزاری مصاحبه : ---

تاریخ اعلام نتایج :  ---