سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 

ورود داوطلبان به سامانه
 
اعلانات استعداد درخشان
تاریخ های مهم برای ثبت نام داوطلبان دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان

تاریخ شروع ثبت نام برای داوطلبان پذیرش در مقطع دکتری :    ---

آخرین مهلت برای ثبت نام اولیه در سامانه :  ---

آخرین مهلت برای تکمیل پرونده الکترونیکی و ارسال درخواست :  ---

تاریخ اعلام نتایج :  ---