سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


 
اعلانات
درباره سامانه

در راستای الکترونیکی کردن امور دانشگاه و ارائه خدمات الکترونیکی ، سامانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران راه اندازی شد. در حال حاضر برخی از خدمات مربوط به مدیریت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی ارائه می شود که عبارتند از :

  • ثبت نام الکترونیکی و مراحل بررسی پرونده های داوطلبان پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • ثبت الکترونیکی داوطلبان شرکت در المپیاد دانشجویی
  • ثبت نام الکترونیکی و مراحل تشکیل پرونده و بررسی پرونده های داوطلبان شرکت در مصاحبه دوره دکتری ( مرحله دوم آزمون سنجش)

داوطبان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که دارای شرایط مندرج در آیین نامه استعدادهای درخشان هستند، می توانند از طریق این سامانه نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند. مراحل بررسی پرونده ها و امتیازدهی و معرفی پذیرفته شدگان نیز از طریق این سامانه انجام می گردد.

بخش دیگری از خدمات قابل ارائه از طریق این سامانه مربوط به داوطلبان شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی می باشد. این داوطلبان جهت ثبت نام و تشکیل پرونده از این سامانه اقدام می نمایند.

سومین خدمت قابل ارائه از طریق این سامانه مربوط به داوطلبان پذیرش در دوره های دکتری است . این دسته از داوطبان پس از شرکت در آزمون مرحله اول سازمان سنجش ، در صورت کسب حدنصاب دانشگاه مازندران، در صورت انتخاب شده و قبولی در چند برابر ظرفیت، از طریق سازمان سنجش به این دانشگاه معرفی می شوند. این دسته از داوطلبان برای تکمیل پرونده و شرکت در مصاحبه می توانند از طریق این سامانه اقدام نمایند.

امتیازدهی، معدل گیری، تعیین حدنصاب نمرات، گزارش گیری و ارائه اطلاعات و آمار از دیگر قابلیت های این سامانه می باشد.

 


سایر سامانه ها
سامانه آزمون زبان انگلیسی UMET
سامانه آموزش های آزاد