سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
   
 
 


 
اعلانات
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران

درباره مدیریت تحصیلات تکمیلی :

       مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه : آقای دکتر حمید عمادی

       کارشناسان مسؤول: خانم سامره یوسف پور   ،  آقای مجید بخشی

        شماره تلفن تماس :01135302344 و  2  و 35302831-011    

 


سایر سامانه ها
سامانه آزمون زبان انگلیسی UMET
سامانه آموزش های آزاد