سامانه ثبت نام و مصاحبه  Members  
 
 
 


نحوه ورود متقاضیان جذب هیأت علمی به سامانه

متقاضیان محترم جذب هیأت علمی که از سوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه مازندران معرفی شده اند، می توانند از طریق این سامانه نسبت به تکمیل پرونده و ثبت درخواست اقدام نمایند.

برای ورود به این سامانه از کد ملی و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی  استفاده نمایید.

 


ورود به سامانه
کد ملی :
شماره شناسنامه :
عبارت مقابل را وارد نمایید :