سامانه آزمون زبان  Members  
 
 
  
اعلانات
پاسخ گویی به سوالات مربوط به آزمون
زمان برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون زبان انگلیسی ( UMET )
ویژگی ها و تذکرات آزمون زیان انگلیسی ( UMET )
دریافت کارنامه آزمون زبان انگلیسی ( UMET )

آزمون های فعال :
ردیفنام آزمونتاریخ برگزاری تاریخ ثبت نامهزینه ثبت ناممکان آزمون
1 بیست و هفتمین آزمون زبان انگلیسی (UMET)1399/7/24 ساعت 09:00 از ساعت 8 صبح یک شنبه 99/6/23 تا 20 عصر یک شنبه 99/7/201,000,000 ریال دانشگاه مازندران - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه - سالن غداخوری برادران و خواهران