سامانه آزمون زبان  Members  
 
 
  
اعلانات
نحوه ی ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان UMET

داوطلبانی متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی  ( UMET ) می توانند از طریق این سامانه نسبت به ثبت نام و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

مراحل ثبت نام  به صورت زیر انجام می شود : 

1- ابتدا نسبت به ثبت نام اوّلیه در سامانه اقدام کنید.

2- با ثبت نام اوّلیه در سامانه، مشخصات اصلی خود به علاوه کد ملی و رمز ورود را ثبت نموده و در صورتی که ثبت نام اولیه موفقیت آمیز باشد، یک کد رهگیری دریافت خواهید کرد که می توانید برای پیگیری های بعدی از آن استفاده نمایید. این کد رهگیری را یاداشت کرده و نزد خود نگه دارید.

3- از قسمت ((ورود داوطلبان به سامانه)) از منوی سمت راست این صفحه می توانید وارد صفحه ی ورود داوطلبان به سامانه شده و با کد ملّی و  رمز ورود به این سامانه ورود پیدا کنید.

4- با ورود به بخش داوطلبان سامانه نسبت به تکمیل پرونده ی الکترونیکی و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام شود.

5- پس از تکمیل پرونده و ارسال مدارک مورد نیاز، می توانید آزمون زبان مورد نظر را انتخاب نموده و پس از پرداخت هزینه ثبت نام نسبت به ثبت درخواست اقدام کنید.

توجه : اگر می خواهید به دفعاتی بیشتر از یک بار در آزمون زبان شرکت نمایید، با یک بار ثبت نام و ایجاد حساب کاربری و تکمیل پرونده، در هر بار کافی است آزمون مورد نظر را انتخاب نمایید و پس از پرداخت هزینه ثبت نام، نسبت به ثبت درخواست اقدام شود.