سامانه آزمون زبان  Members  
 
 
  
اعلانات
دریافت کارنامه آزمون زبان انگلیسی ( UMET )

داوطلبان می توانند بعد از دریافت کارنامه از داخل پرو فایلشان قسمت مشاهده و دریافت کارنامه آنرا به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه نموده  و دانشگاه ها می توانند طبق شماره بارکد 15 رقمی که در پایین کارنامه درج گردیده است از طریق سامانه آزمون زبان قسمت صحت کارنامه تائیدیه نتیجه شما را مشاهده نمایند .