سامانه آزمون زبان  Members  
 
 
  
اعلانات
پاسخ گویی به سوالات مربوط به آزمون
زمان برگزاری بیست و ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی ( UMET )
ویژگی ها و تذکرات آزمون زیان انگلیسی ( UMET )
دریافت کارنامه آزمون زبان انگلیسی ( UMET )

آزمون های فعال :
ردیفنام آزمونتاریخ برگزاری تاریخ ثبت نامهزینه ثبت ناممکان آزمون
1 بیست و ششمین آزمون زبان انگلیسی (UMET)1399/5/20 ساعت 09:00 از ساعت 8 صبح سه شنبه 99/4/24 تا 20 عصر پنج شنبه 99/5/161,000,000 ریال دانشگاه مازندران - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه - سالن غداخوری برادران و خواهران